BMK 2017

IV. BYSTRICKÝ MIKULÁŠSKY KURZ

BLOKÁDY DOLNEJ KONČATINY A ICH KOMPLIKÁCIE

2.- 3. december 2017, Banská Bystrica

Blok E, Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 2, Banská Bystrica

 

2-dňový  CME workshop Sekcie regionálnej anestézie SSAIM : SKARA

 

Témy:

 

 

Program: BMK2017 (stiahni pdf)

 

Účastnícky poplatok 80 Eur ( workshop, občerstvenie a stravovanie počas workshopu),

počet účastníkov je limitovaný na 30.

 

Registrácia e-mailom na skara@medbox.sk alebo registracia@skara-ssaim.sk

s uvedením fakturačnej adresy a ID SLK.

 

Organizačný výbor:

MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC,  MUDr. Michal Venglarčík, PhD., MUDr. Peter Kenderessy, MUDr. Jakub Vachalík

 

Bližšie informácie:

II.KAIM SZU FNsP F.D.Roosevelta,

Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Tel: 048/441 2159