BYSTRICKÝ MIKULÁŠSKY KURZ Blokády krku a trupu, komplikácie 8. - 9. DECEMBER 2018

Pravidelný 2-dňový advanced workshop Sekcie regionálnej anestézie SSAIM ( SAKRA-SSAIM).

Kazuistiky, novinky, tipy a triky, pro/cons diskusie, hands-on,  live simulácie komunikácie.

 

Voľba blokád krku a trupu v klinickej praxi anestéziológa

Komplikácie blokád a ich riešenie z pohľadu lekára a právnika

Stretnutie s expertmi "Ako to robím ja ?!"

Kumšt a fígle, kazuistiky

 

 

PROGRAM

 

 

 

09:00-10:00 BLOK I. - BLOKÁDY KRKU

Techniky regionálnej anestézie - blokády krku

Voľba spôsobu regionálnej anestézie pri jednotlivých operačných výkonoch a komorbiditách

Komplikácie a ich riešenia

Pro/cons diskusie - SKARA lektori/frekventanti kurzu

 

10:15-12:00 BLOK II. - BLOKÁDY HRUDNÍKA

Techniky regionálnej anestézie - nové blokády hrudníka

Techniky regionálnej anestézie - PECS I/II, Serratus plane block

Techniky regionálnej anestézie - Paravertebral block, Interscostal block

Techniky regionálnej anestézie - Erector spinae block

Voľba spôsobu regionálnej anestézie pri jednotlivých operačných výkonoch a komorbiditách

Komplikácie a ich riešenia

Pro/cons diskusie - SKARA lektori/frekventanti kurzu

 

 

13:00-15:00 BLOK III. - BLOKÁDY BRUCHA

Epidurálna blokáda. Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ ?!

Techniky regionálnej anestézie - Rectus sheat block

Techniky regionálnej anestézie - TAP, Quadratus lumborum block

Voľba spôsobu regionálnej anestézie pri jednotlivých operačných výkonoch a komorbiditách

Komplikácie a ich riešenia

Pro/cons diskusie - SKARA lektori/frekventanti kurzu

 

15:30-18:30  HANDS-ON WORKSHOP

Stanovištia

A. Plexus cervicalis, PECS I/II, Serratusplane block

B. RSB,TAP,QLB

C. PVB, ESPB, Intercostal block

D. ESPB,PVB/intercostal  a  EDA - nácvik na biomodeloch

 

20:00 DISKUSNÉ FÓRUM SKARA - rekapitulácia

 

     8.12.2018, SOBOTA

PROGRAM BMK 2018 na stiahnutie (pdf)

Blok E, Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21 Banská Bystrica 80 Eur V cene účasť na workshope, hands-on, obed a občerstvenie počas konania workshopu Počet účastníkov limitovaný

@SKARA.SSAIM

skara@skara-ssaim.sk

@SKARA_SSAIM

Sekcia regionálnej anestézie SSAIM (SKARA)

II.Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

II.Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFNsP Banská Bystrica

Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica

9.12.2018, NEDEĽA

9:00 - 11:00 BLOK IV. - ADVANCED KITCHEN

LAST - up to date 2018

Prečo zlyhávajú neuroaxiálne blokády ?

Ganglion sphenopalatinum pri PDPH

Born in the USA

Voľba spôsobu regionálnej anestézie pri jednotlivých operačných výkonoch a komorbiditách

Komplikácie a ich riešenia

Pro/cons diskusie - SKARA lektori/frekventanti kurzu

 

11:30-13:00 KOMUNIKAČNÝ WORKSHOP - LIFE IS LIVE

3 živé prezentácie komukikácie s pacientom - komunikácia komplikácie, právnik, psychológ

1. Haló konzílium? Máme tu postpunkčné ...

2. Ja chcem krvnú záplatu !

3. Bolí ma hlava a čo teraz ?

 

 

 

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

PROGRAM BMK2018

na stiahnutie (pdf)

Flyer BMK2018

na stiahnutie (pdf)

 

 

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie BMK2018. Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia záväznou a platnou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu.

 

Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registracia@skara-ssaim.sk

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail s inštrukciami.

Required

Required

Required