free web creation software

Slovenska asociácia regionálnej anestézie (SKARA)

Vyplň dotazník a vyhraj worshop SKARA

Slovenská asociácia regionálnej anestézie

Od roku 2016 pracuje Sekcia regionálnej anestézie Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny – SKARA, ktorej úlohou je združovanie a viacúrovňové vzdelávanie lekárov zaujímajúcich sa o techniky regionálnej anestézie. Poslaním SKARA je zvyšovať povedomie o bezpečnom používaní a možnostiach regionálnej anestézie na Slovensku, vychádzajúc z našich možností a schopností. 

Radi by sme zmapovali súčasnú situáciu na Slovensku a preto sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka v elektronickej forme.

Dotazník sa zameriava na aktuálne personálne a materiálno-technické možnosti, ako aj stav používania regionálnej anestézie na Slovensku. Jeho vyplnením získavate možnosť zaradiť sa do zlosovania o bezplatnú účasť na niektorom z pripravovaných kurzov regionálnej anestézie v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici.

Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút a na základe získaných informácii budeme mať možnosť upraviť a vylepšiť náplň SKARA aktivít v budúcnosti.


Ďakujeme za spoluprácu

s pozdravom
Team SKARA 

WORKSHOPY SKARA

Október 2018

WARM UP
BRATISLAVSKÝ KURZ

Úvodný kurz SKARA

December 8.-9. 2018

V. BMK
BANSKO BYSTRICKÝ
MIKULÁŠSKY KURZ 

Advanced SKARA workshop Téma: Blokády krku a trupu

Jar 2019

I. BAKRA BRATISLAVSKÝ KURZ

Basic SKARA workshop

Jeseň 2019

KKRA Košický Kurz

Kurz na kadaveroch

© Copyright 2017 Webcreators - All Rights Reserved