27. - 28. OKTÓBER 2018 BRATISLAVSKÝ KURZ SKARA Základy regionálnej anestézie Dokumentácia, bezpečnosť a komoplikácie Základy komunikácia s pacientom a operatérom USG scanning na figurantoch

 

REGISTRÁCIA

PROGRAM

 

 

KURZ VYPREDANÝ !!!
registrovaním Vás zaradíme iba na zoznam čakateľov,

účasť iba v príprade odhlásenia registrovaného účastníka

KURZ VYPREDANÝ !!!

Prvý SKARA workshop na západnom Slovensku určený začiatočníkom a záujemcom o regionálnu anestéziu, vedený formou prednášok a diskusií so skúsenými lektormi zo Slovenska aj zo zahraničia.

 

PROGRAM

 

     27.10.2018, SOBOTA

PROGRAM BAKRA2018 na stiahnutie (pdf)

8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov

 

8:30 – 10:00 Úvod a lokálne anestetiká

Otvorenie kurzu, základný prehľad, možnosti a význam použitia RA

LA – farmakológia, fyziológia

Indikácie a kontraindikácie regionálnej anestézie

Zlyhávanie RA

 

10:15 – 11:30 Základná anatómia k technikám regionálnej anestézie

Chrbtica a neuraxiálne blokády

Blokády hornej končatiny

Blokády dolnej končatiny

Blokády trupu + diskusia lektori vs. účastníci

 

11:45-12:30  Materiál a vybavenie k regionálnej anestézii

Ihly a katétre (stimulačné, USG, spinálne, epidurálne…)

NS (princípy, použitie, nastavenie, ...)

USG (princípy, použitie, nastavenie, ...)

 

13:30-14:30  Základné blokády hornej končatiny a ich indikácie

VIB - stimulácia

Axilárny blok - USG

Základný prehľad ostatních blokov hornej končatiny

 

14:45-17:00  USG na figurantoch, blue phantom, diskusia na stanovištiach

 

19:00 Večera, spoločná diskusia, nie len o regionálnej anestézii...

 

     28.10.2018, NEDEĽA

8:30- 9:30 VARIA

Antikoagulanciá v regionálnej anestézii (kedy áno, kedy nie)

Manažment RA (príprava, monitoring, sedácia, sledovanie po výkone...)

SKARA, ESRA (organizácie a členstvo v nich)

 

9:45-11:00 Komplikácie - predchádzanie a riešenie.

Komplikácie, ich prevencia a riešenie (LAST, mechanické poškodenie…)

Základy komunikácie s pacientom a operatérom (vysvetlenie výhod/limitácie RA, možnosť kombinácie s CA, poop. analgézia… )

Zdravotná dokumentácia a regionálna anestézia (čo a ako dokumentovať v chorobopise)

 

11:15- 12:15  Základné blokády dolnej končatiny a ich indikácie

Bloky n. ischiadicus – stimulácia

Blok n. femoralis – stimulácia a USG

Popliteálny blok – stimulácia a USG

Foot block

 

13:15-15:30  USG na figurantoch, blue phantom, diskusia na stanovištiach

 

15:30-16:00 Slávnostné ukončenie a odovzdávanie certifikátov

 

 

REGISTRÁCIA

 

KURZ VYPREDANÝ !!!
registrovaním Vás zaradíme iba na zoznam čakateľov,

účasť iba v príprade odhlásenia registrovaného účastníka

 

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie BAKRA2018. Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia záväznou a platnou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu.

 

Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registrácia@skara-ssaim.sk

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail s inštrukciami.

Required

Required

Required